HACIOĞLU METAL & YAPI

Polistren (EPS) Dolgulu Çatı ve Cephe Panel

Yanmaz özelliği ile Expande Polistren dolgu dünyada ısı ve ses yalıtımı malzemesi olarak en iyi seçimdir. Yapısı itibariyle yüksek yüksek ısı ve ses yalıtımı, hafiflik, sağlamlık gibi özellikleri bünyesinde bulundurur.
Polistren (EPS) Dolgulu Çatı ve Cephe Panel
Yanmaz özelliği ile Expande Polistren dolgu dünyada ısı ve ses yalıtımı malzemesi olarak en iyi seçimdir. Yapısı itibariyle yüksek yüksek ısı ve ses yalıtımı, hafiflik, sağlamlık gibi özellikleri bünyesinde bulundurur. A-1000 ve 3000 serisi alüminyum ve ısı iletkenlik katsayısı 0,034 kcal/m²h°c olan, suda çözülmeyen ve erimeyen özellige sahip, levha boyunca homojen yapıda, B1 sınıfında zor alevlenen ve CFC gazi içermeyen Ekspande Polistren’dir. Ekspande Polistiren Ekspande Polistiren (EPS), petrol türevi, termoplastik bir malzemedir.

Çok küçük polistiren tanecikleri su buharı ile ısıtılınca genleşir. Pentan gazı sayesinde şişmeye, bu arada birbirlerine sıkıca yapışmaya başlarlar ve içinde bulundukları kalıbın şeklini alırlar. Pentan gazı bu sürecin sonunda hava ile yer degiştirir. Küçük gözenekli taneciklerin içinde hapsolan bu hareketsiz ve kuru hava, EPS levhaların üstün ısı yalıtım özelliklerine sahip olmasını sağlar. Isı yalıtım dolguları arasında en ekonomik ve hafif olan üründür.